ÚVOD SKP KOMETA BRNO BOX Kontakt ORGÁNY SDRUŽENÍ O NÁS
 


Sportovní klub policie Kometa Brno patří k největším sportovním klubům v České republice. Po svém vzniku v roce 1990 si klub jako občanské sdružení vytkl prioritu především vytvářet podmínky pro rozvoj sportu, tělovýchovy a turistiky občanů města Brna. Jeho členy jsou jak policisté, hasiči a jejich rodinní příslušníci tak, další obyvatelé Brna.

K dnešnímu dni má Sportovní klub policie Kometa Brno již přes 3000 členů, kteří provozují svůj oblíbený sport v sedmnácti oddílech. Ovšem struktura klubu je daleko složitější a rozmanitější. V každém oddíle vyvíjí sportovní činnost vždy několik dalších družstev, a to mnohdy velmi odlišnou.

SKP Kometa Brno má ovšem i oddíly, které mají přímou návaznost na služební přípravu policistů a sport jim pomáhá plnit náročné služební úkoly. Jde především o jezdecký oddíl, který již dnes po 10 letech od založení, patří mezi špičku v České republice, a dále o oddíly boxu, aikida , juda a musada , a samozřejmě sportovní a broková střelba. Celkem má SKP Kometa Brno 34 těchto středisek.

Vždy jsme si kladli velmi náročné sportovní úkoly. Nejvyšší sportovní cíl je výchova reprezentantů České republiky. SKP Kometa tento nelehký úkol plní velmi dobře. Naši sportovci jsou pravidelně ominováni jak na evropské a světové šampionáty, tak na olympijské hry. Ovšem tato špička vzniká dlouholetou trpělivou prací s mládeží, které se velmi dobře věnují cvičitelé a trenéři našeho klubu.


Adresa:

Bauerova 5, Výstaviště

Trenéři:

Karel Malý
Vítek Král
Jan Bezvoda


Tréninky:

Pondělí, středa, pátek
16.00-19.30
 

Realized by shot creative | Statistiky přístupu

Úvodní stránka | Guestbook